بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را با افزایش تقاضا آغاز کرد و بالاخره نوار سرخ شاخص پاره شد تا باری دیگر امیدها نسبت به خاتمه یافتن روند اصلاحی زنده شود. برخی معتقدند شفاف‌ شدن فضای انتخاباتی و مشخص شدن کاندیداتورها در بهبود بازار موثر بوده است. تحلیلگران نیز گزارش‌های خوب ماهانه را عاملی برای تعادل در نمادهای بزرگ و شاخص‌محور می‌دانند و عده‌ای دیگر اصلاح روزهای اخیر را عاملی برای یک نوسان کوتاه‌مدتی قلمداد می‌کنند. به هر جهت مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و در همین راستا فعالان بازار خیلی ...