فورک چیست؟ انواع فورک، دلایل ایجاد فورک، ماجرای ایجاد بیت کوین کش و .......