شکنجه‌گاه شیشه‌ای معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار عرضه آغاز کرد و با وضعیتی مشابه با سایر روزها به کار خود خاتمه داد. در جریان معاملات کسل‌کننده روز گذشته، شاخص کل با ثبت افت بیش از ٢٠ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ١٠٧ هزار واحدی عقب نشست. به نظر روند بازار به تحولات سیاسی، نرخ ارز و انتخابات پیش رو گره خورده است. متاسفانه تا انتخابات فاصله زیادی باقی مانده و این در شرایطی است که اصلاح قیمت در برخی از نمادها حتی از مرز ٨٠ درصد هم عبور کرده است ! در واقع بسیاری از نمادها به سمت ...