پلتفرم اتریوم، یک شبکه توزیع شده برای اجرای برنامه های غیر متمرکز بود که همانند بیت کوین از روش پرهزینه و زمان بر برای اجماع شبکه استفاده می کرد. توسعه دهندگان بسیاری مجذوب قابلیت های اتریون شده و .....