پدیده شیمی قرن که یکی از زیر مجموعه های هلدینگ گلرنگ می باشد، یکی از شرکت های بزرگ بخش خصوصی ایران در زمینه مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی می باشد. این شرکت از منظر فعالیت و درآمدی، رتبه دوم را از منظر .......