سکون سکه در تراز ١٠ میلیون تومان بورس ٢۴ - دلار بازار آزاد این هفته در حالی در مرز ٢٣ هزار تومان نوسان محدودی را تجربه کرد که نرخ آن در صرافی‌ های بانک‌ ها و آزاد در مرز ٢٢ هزار تومان جا خوش کرده است. سکه امامی نیز...