در روزهای اخیر سقوط قیمت ارزهای دیجیتال بویژه بیت کوین، اتریوم و داج کوین در مرکز توجه سرمایه گذاران قرار داشته و درباره علل این سقوط و افق بازار پرسش های مختلف مطرح است. درک علل این وضعیت اسفناک که به کاهش صدها میلیارد دلاری ارزش بازار منجر شده بسیار مهم است. در مطلب حاضر ..