ارزش خالص دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی "وبانک" بدون لحاظ صرف کنترل شرکت‌های سرمایه‌پذیر محاسبه شده است. این در حالی است که "وبانک" یک هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی است که در اکثر شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به‌صورت مدیریتی سهامداری می‌کند .
خالص ارزش دارایی های «وبانک» ؟ حدود ١٣٠٠ تومان

بورس۲۴ : شایان ذکر است، ارزش خالص دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی "وبانک" بدون لحاظ صرف کنترل شرکت‌های سرمایه‌پذیر محاسبه شده است. این در حالی است که "وبانک" یک هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی است که در اکثر شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به‌صورت مدیریتی سهامداری می‌کند و در صورتی‌ که در ارزش‌گذاری سهام پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت به‌ازای هر کرسی هیئت مدیره 15 درصد صرف کنترل در نظر گرفته شود، نسبت P/NAV آن به 40 درصد نیز کاهش خواهد یافت.