با افزایش فشار عرضه در نیمه دوم بازار روز معاملاتی قبل و با افزایش دوباره هیجانات در میان سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی، معاملات امروز نیز با حضور پررنگ سهامداران حقیقی و خرد در عرضه‌ها آغاز شد چنانکه .....