بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ١٢ ماهه سال ٩٩، شرکت فولاد ارفع با سرمایه ١٢ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٢.١۶٣ ریال محقق نموده است که در مقایسه با سال مالی ٩٨ با سود ٨٧۵ ریال برای هر سهم و با سرمایه .......