بر اساس صورت‌های مالی ١٢ ماهه و نه ماهه حسابرسی نشده، طی سه ماهه آخر سال ٩٩ درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ٩.٩ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میانگین سه فصل گذشته آن، افزایش ۴٢ درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی اما ......