در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با رگه‌های مثبت کار خود را آغاز کرد و پس از رشد دقایق ابتدایی شاخص، فشار عرضه‌ها بالا گرفت اما در مجموع بازار بدی را شاهد نبودیم چراکه با وجود فشار عرضه در صنایع گروه کالایی اما در گروه خودرویی و بانکی که به عنوان پاشنه آشیل بازار محسوب می‌شوند، تقاضا بهبود یافت و تحرکات بهتری را شاهد بودیم. نکته مهم اینکه همزمان با تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، برنامه متعادل‌سازی بازار آغاز شده است. سرعت گرفتن افت شاخص هم‌وزن ...