هفته پیش عملکرد بازار طلا مثبت بود و در نظرسنجی کیتکو پیش بینی شده قیمت ها در هفته پیش رو باز هم بالا خواهد رفت. تغییراتی در وضعیت بازار طلا پدید آمده و تعداد تحلیلگرانی که معتقدند بازار افقی مثبت دارد بیشتر شده است. اگر شما جزء کسانی هستید که در این دوره ..