همان‌طور که انتظار می‌رفت با آغاز معاملات نمادهای شاخص ساز و بزرگ بازار در بازه‌های مثبت و رشد قیمت در نمادهایی همچون کگل، کچاد و فخوز، شاخص نیز در ابتدا با روندی صعودی و در بازه‌های مثبت کار خود را آغاز نمود. اما در همان ساعات اولیه......