بورس ٢۴ - همان طور که هفته گذشته پیش‌ بینی شد، روند نزولی نرخ ارز و سکه به سرعت کند شد و دلار با وجودی که در تابلو صرافان به کف کانال ٢٠ هزار تومان نیز نزدیک می‌ شد، دوباره از مرز ٢٢ هزار تومان فراتر رفت و سکه نیز دوباره...