رکوردشکنی ها در بازار مواد خام ادامه دارد و امروز شاهد این اتفاق در بازار مس و سنگ آهن بودیم. همچنین قیمت طلا در حال حرکت به سمت ١٩٠٠ دلار است. آندسته از سرمایه گذاران که در سه بازار بسیار مهم حضور دارند باید به چند نکته ..