با انتشار خبر بازگشت دامنه متقارن پنج درصدی به معاملات از روز شنبه، معاملات امروز در نمادهای بزرگ و شاخص بازار همچون نمادهای بزرگ گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی، گروه محصولات شیمایی و گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ابتدا به صورتی متعادل و .......