سال ١٣٩٩ از منظر صعود و نزول برای بازار سرمایه دوره ای بی بدیل بود. بازار در سال ١٣٩٩ علاوه بر خاص بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی، قانون دامنه نوسان نامتقارن را نیز تجربه کرد و طی این تصمیم چند صباحی است شاهد رفتارهای جدید در بازار هستیم... ویژه نامه ای مفید از کارگزاری فارابی درباره مسیر اشتباه گذشته بازار و راه درستی که جهان رفته...
صف خرید و فروش را خاطره کن!!