نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( بنفش رنگ ) مشخص است. با این حال شاخص توانسته است در یک کانال صعودی کوتاه مدت ( آبی رنگ ) تا حدودی از بحران خارج شود اما این پایان کار نبود تا سرانجام کف کانال کوتاه مدت در محدوده یک میلیون و دویست و ده هزار واحد، شکسته شود و حتی پول بک مورد نیاز برای اصلاح بیشتر هم زده شود ( باکس آبی ). چنانچه کف قبلی سطح یک میلیون و یکصد و شصت هزار واحد از دست برود، باید انتظار رسیدن شاخص به محدوده...