وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد جهان به شکل تقریبا بی سابقه مثبت است و همچنان این پرسش مهم مطرح است که آیا روند افزایش قیمت مواد خام برای مدتی طولانی ادامه می یابد یا آنچه مشاهده می شود یک "مینی ابرچرخه" است و سرمایه گذاران نباید دچار سرخوشی شوند. سوال بعدی این است که کدام مواد خام عملکرد بهتری خواهند داشت. با دقت بخوانید ..