مس یکى از معدود عناصرى است که بصورت آزاد نیز در طبیعت یافت می‏شود و به میزان تقریبى ٠.٠٣ درصد در پوسته زمین وجود دارد. در قدیم از معادنى که بیش از ۵ درصد مس داشت استفاده می‏کردند ولى امروزه استخراج از معادنى که کمتر از ٢ درصد مس دارد نیز انجام می‏گیرد.