طی بازار روز دوشنبه نیز با تداوم نوسانات دلار در کانال ٢١٠ هزار ریال و همچنین با توجه به هیجانات ایجاد شده و شتاب‌زدگی سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی و خرد برای خروج از بازار، از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروش در کلیت بازار و آغاز معاملات ......