آغاز افت دلار با شروع هفته ریزش نرخ سکه نیز هویدا شد بورس ٢۴ - نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در جریان معاملات این هفته تا ٢١ هزار و ١٠٠ تومان کاهش داشت، که نسبت به نرخ ٢٣ هزار و ۶٠٠ تومان پنج‌ شنبه هفته قبل با ٢۵٠٠ تومان ریزش بیش از ١٠ درصد افت را ثبت کرد. سکه امامی نیز از ٩ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان با ۶.۵ درصد ریزش قیمت تا نرخ...