برندگان و بازندگان رونق کنونی بازار مواد خام چه کسانی هستند؟ شما در چه زمینه ای سرمایه گذاری کرده اید؟ در آینده ای نه چندان دور قیمت یک فنجان قهوه یا یک وعده غذایی، بیش از پیش بالا خواهد رفت و در این میان، انتخاب درست حوزه سرمایه گذاری ضروری است. در مطلب حاضر چند نکته مهم در ..