آیا بیت کوین معادل دیجیتالی طلاست؟ آیا بیت کوین یک طرح پونزی بزرگ است یا فرصتی برای سرمایه گذاری و کسب سود بالا؟ آیا سرمایه گذاران خرد باید تسلیم وسوسه سرمایه گذاری در این ارز شوند؟ و آیا طرفداران بیت کوین همه دارایی خود را در این بازار قرار داده اند؟ در ماه های اخیر بسیاری از سرمایه گذاران به ..