بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی نه ماهه و شش ماهه سال ٩٩، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه سوم سال مبلغ ٢.١ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میانگین دو فصل گذشته آن تقریباً بدون تغییر و ثابت بوده است. از طرفی اما بهای تمام شده فروش مبلغ ١.٨ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است که افزایشی ......