بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی ٩ ماهه و ۶ ماهه، طی سه ماهه سوم سال ٩٩ درآمدهای عملیاتی مبلغ ٣.١۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میانگین دو فصل گذشته آن.........