عده ای از کارشناسان می گویند سرمایه گذاران هرگز نباید سهم طلا را در سبد دارایی خود کم کنند زیرا با آنکه عملکرد بازار طلا در سال جاری میلادی منفی بوده و برخی عوامل از رونق این بازار جلوگیری می کنند اما در آینده شرایط بهتر خواهد شد. در مطلب حاضر به رقبای طلا و دیدگاه های مثبت و منفی درباره افق بازار این فلز و سطوح حمایت و مقاومت ..