بازار سرمایه معاملات نخستین روز کاری هفته را متعادل آغاز کرد اما خیلی زود فروشنده‌ها سوار بازار شدند و باری دیگر شاهد عقب‌گرد اکثر نمادها به دامنه منفی و شدت گرفتن خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی بودیم. همانطور که در گزارش روز گذشته هم اشاره شد، تعدد صفوف فروش و تحرکات منفی در برخی از نمادهای پرحاشیه نظیر سایپا و شپنا، مانع از تعادل در کلیت بازار شده است. بازار به نقاطی رسیده که نیاز به یک حمایت گسترده و همه جانبه برای فرار از ...