معمولا ماه جاری ماهی است که در آن هر کس بخواهد از بورس خارج شود خارج می شود اما به نظر می رسد امسال شرایط فرق دارد. میزان بالای برنامه های حمایتی و پیش بینی مهار کرونا در آینده عواملی هستند که سبب می شوند سرمایه گذاران در بازار باقی بمانند. در هفته های اخیر شاخص ها کمی کاهش یافته اند اما ..