پس از رشد شاخص در اواخر هفته گذشته انتظار می‌رفت که امروز نیز نمادهای بزرگ و شاخص ساز روز مثبت و متعادلی را تجربه کنند. اما گویی فروشنده‌ها نسبت به این بازار و تصمیمات گرفته شده در مورد آن مردد هستند. هرچند افت شاخص .......