بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش و نه ماهه سال مالی ٩٩، طی سه ماهه سوم سال، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ۵۶٣.٩ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میانگین دو فصل گذشته، افزایش ٧٣ درصدی را نشان می‌دهد. طی این دوره بهای تمام شده نیز .....