بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را با افزایش نسبی تقاضا آغاز کرد اما با گذر از دقایق ابتدایی مجددا فشار عرضه توسط فروشنده‌های همیشه در صحنه گریبان بازار را گرفت تا بخشی از رشد دقایق ابتدایی در نمادهای سرشناس از دست برود. با این حال این پایان کار نبود و از یک ساعت سوم معاملات با شدت گرفتن تحرکات مثبت در ٢ گروه بانک و خودرو، باری دیگر سمت تقاضا بر عرضه‌ها غلبه کرد تا بازار برای دو روز متوالی شرایط بهتری را تجربه کرده باشد. البته مشکل بازار کماکان به قوت خود باقیست و ...