بی اعتنایی نرخ‌ های بازار به تحولات سیاسی احساس شد تحلیلی برای جلوگیری و محدودیت ریزش شدید نرخ ارز بورس ٢۴ - دلار بازار آزاد در تهران در این هفته در سطح ٢٣ هزار و ۶٠٠ تا ٢٣ هزار و ٩٠٠ تومان در نوسان بود، که نسبت به نرخ بسته شده هفته قبل، با اندکی تغییر در همین سطوح مقامت داشت. با توجه به کف نرخ ٢٣ هزار تومانی برای نرخ فروش و حواله آن در نظام بانکی، گمانه‌ زنی‌ ها برای پایداری بیشتر آن در همین سطوح تقویت شده است. در همین حال نرخ سکه امامی نیز...