بورس ٢۴ : میزان معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران به یک پنجم زمان معمولی کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی گزارش داده که در ماه اول امسال ۲ هزار و ۹۸ واحد مسکونی در تهران فروخته شده که حدود ۶۰ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته افت از خود نشان می دهد. در ماه های فروردین هر سال معمولا معاملات خرید مسکن به نصف ماه های دیگر همان سال کاهش پیدا می کند. مثلا تا پیش از رکود سنگین سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹، حجم معاملات خرید مسکن در تهران در ماه فروردین حدود ۴۲۰۰ هزار واحد (میانگین) بود ‌‌و در سایر ماه ها ، خرید و فروش حداقل ۸ هزار واحد بود. اما در فروردین امسال ۲۱۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شد. این رکود سنگین در همین ابتدای سال ۱۴۰۰ باعث افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فر‌‌وردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ شد. بانک مرکزی در این باره اعلام کرد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

بورس۲۴ : میزان معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران به یک پنجم زمان معمولی کاهش پیدا کرده است.
بانک مرکزی گزارش داده که در ماه اول امسال ۲ هزار و ۹۸ واحد مسکونی در تهران فروخته شده که حدود ۶۰ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته افت از خود نشان می دهد.
در ماه های فروردین هر سال معمولا معاملات خرید مسکن به نصف ماه های دیگر همان سال کاهش پیدا می کند. مثلا تا پیش از رکود سنگین سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹، حجم معاملات خرید مسکن در تهران در ماه فروردین حدود ۴۲۰۰ هزار واحد (میانگین) بود ‌‌و در سایر ماه ها ، خرید و فروش حداقل ۸ هزار واحد بود.
اما در فروردین امسال ۲۱۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شد.
این رکود سنگین در همین ابتدای سال ۱۴۰۰ باعث افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فر‌‌وردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ شد.
بانک مرکزی در این باره اعلام کرد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
این کاهش ماهانه قیمت مسکن سبب شد نرخ رشد نقطه ای قیمت نیز از نزدیک ۱۰۰ درصد در اسفند سال گذشته به زیر ۹۰ درصد برسد.
سال گذشته ماهانه قیمت مسکن حدود ۶ درصد میانگین افزایش یافت؛ افزایش از نوع ماه به ماه که البته در برخی ماه ها نرخ رشد ماهانه از ۱۰ درصد فراتر رفت.
بنابراین امسال کاهش ۳ درصدی قیمت مسکن در یک ماه هنوز جوابگوی تعدیل قیمت مسکن نخواهد بود.
کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت مسکن برای تخلیه حبابی که دارد باید ۳۰ درصد کاهش یابد.
اما کاهش ماه گذشته قیمت مسکن را برخی کارشناسان قبول ندارند.
کارشناسان از بازار بی خبر، به آما. موجود در بازار مسکن خرده می گیرند چون از ‌واقعیت بازار اطلاعی ندارند.
مشاوران املاک مدام از فر‌وشنده شدن خیلی از خریداران سال های ۹۸ و ۹۹ خبر می دهند که به مفهوم مخابره پیام های جدید دال بر توقف روند فزاینده قیمت مسکن است.
قیمت مسکن طبق گفته کارشناسان صاحب نام دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد.
در دوره های قبلی جهش قیمت مسکن معمولا رشد قیمت طی بازه زمانی حداکثر ۲ سال صورت می گرفت و اتفاق می افتاد. در حالی که این دو ه، مدت زمان سه ساله رشد قیمت را به خود دید که یکسال آن اضافه بر سازمان بود.
این اضافه پرش باید اصلاح شود و امسال وقت همان اصلاح قیمتی یا تخلیه حباب قیمت مسکن است.
کسانی که می گویند قیمت مسکن در فروردین کاهش پیدا نکرده، استدلالشان پایه ریاضی دارد نه بازاری.
آنها می گویند تعداد کم خرید و فروش ها آن هم در بازاری که کالاهای آن بازار همگن نیستند یعنی بازار مسکن که هیچ دو واحدی را نمی توان پیدا کرد که مثل هم باشند، نمی شود قیمت میانگین را بدست آورد. چون در حجم پایین معاملات مسکن متغیرهای غیرهمگن بر قیمت میانگین تاثیر می گذارد.
یکی از این متغیرها متراژ است. قیمت هر مترمربع ‌واحد مسکونی متراژ بزرگ یه مقداری از قیمت هر متر مربع واحد مسکونی متراژ کوچک کمتر است.
لذا ‌وقتی در یک ماه فروش بزرگ متراژها زیاد می شود طبیعاتا میانگین قیمت ‌مسکن در آن ماه کم می شود و برعکس.
این حرف سر جای خود درست اما نکته اینجاست که چنین تغییر پارامترهایی در همه برهه های زمانی صورت گرفته است.
پس می توان گفت در همه سال های گذشته، رشد قیمت ‌واقعی نبوده است. در صورتی که چنین طرز فکری جز گمراه کردن ذهن خریدار و فروشنده نفع دیگری برای بازار مسکن ندارد.
طرز برخوردها در بازار مسکن بیانگر تجزیه و تحلیل های کاهشی نزد فروشنده ها است.
ماه گذشته سهم منطقه ۵ از معاملات مسکن به زیر ۱۵ درصد رسید که بسیار پایین است. این آمار از نبود خریدار مسکن گزارش می دهد.
وقتی در اسفند ماه سال گذشته بیش از ۵ هزار واحد مسکونی فروخته شد باز
قیمت میانگین ۷ درصد جهش کرد در حالی که الان ۳ درصد کم شده است.
انتظار می رود قیمت میانگین مسکن تا نزدیک ۲۱ میلیون تومان در متر مربع افت کند.