بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش و نه ماهه، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه سوم مبلغ ۵٧.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با میانگین دو فصل گذشته آن، افزایشی ١۴٩ درصدی داشته است. بهای تمام شده فروش .......