سهام پست بانک ، بانک تجارت ، بانک اقتصاد نوین ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک سینا ، بانک پارسیان ، بانک خاورمیانه ، بانک پارسیان و بانک کارآفرین از منظر تکنیکالی چه سرنوشتی دارند؟ حمایت های مهم «وبملت ، وبصادر ، وتجارت و...»