سرمایه گذاری مس سرچشمه پس از اصلاح زمان بر خود باری دیگر به محدوده حمایتی ۶١٠۶ ریالی رسید و با افزایش تقاضا مواجه شد...