طی بازار امروز برخلاف سایر روزهای معاملاتی هفته با افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز گروه فلزات اساسی همچون فملی، فولاد و کاوه و برخی دیگر از نمادهای شاخص بازار همچون وبملت، شستا و تاصیکو و رشد قیمت در این گروه نمادها، شاخص کل کار خود را با روندی صعودی و مثبت آغاز نمود و این در حالی است که......