معاملات امروز نیز در حالی آغاز شد که با افزایش فشار فروش به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی، شاهد افت دوباره قیمت‌ها و تداوم صف‌های فروش در بسیاری از نمادهای بازار بودیم. همچنین بدون تغییر در روند عرضه و تقاضا در.......