با تداوم افت قیمت دلار در بازار ارز و همچنین با انتشار اخبار و شایعات در خصوص مذاکرات سیاسی ایران و به دنبال آن ایجاد چشم انداز از روند نزولی نرخ ارز در کشور، همچنان هیجانات بر بازار و به ویژه بر نمادهای کامودیتی محور حاکم بوده و معاملات در عموم نمادهای.......