طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته نیز با افزایش هیجانات و جو منفی حاکم بر بازار روز چهارشنبه و به دنبال آن پایان معاملات عموم نمادها در کف قیمتی و صف‌های فروش، در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار فروش و ......