با درنظر گرفتن ریسک کاهش ارزش دلار ، تحولات سیاسی و وضعیت بازار سهام سه سهم و دو صندوق برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت پیشنهاد شده است...