دلار توان جهش زیادی نداشت ریزش قیمت ربع سکه؛ نیم سکه و... بورس ٢۴ - نرخ اسکناس دلار این هفته در حالی متاثر از انفجار نظنز با یک جهش ٢۵٠ تومانی مواجه شد، که تا پایان هفته دوباره با یک شیب ملایم به زیر قیمت ٢۵٠٠٠ تومان کاهش یافت، اما تمایل شدیدی برای ریزش قیمت آن همچنان...