بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را تحت تاثیر اخبار مثبت درخصوص تزریق ٢۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی با افزایش تقاضا آغاز کرد و شاخص کل در این مسیر موفق شد ضمن ثبت رشد ١٨ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ٢۴۴ هزار واحدی پیشروی داشته باشد. البته فشار فروش در بازار بالا بود و نقدینگی چندانی توسط سهامداران حقیقی وارد تالار شیشه‌ای نگردید. نکته مهم اینکه با وجود رشد حدود ١.۵ درصدی شاخص کل اما حدود ۴٠٠ نماد با صف فروش و ١٠٠ نماد با افت قیمت به کار خود خاتمه دادند !! این وضعیت نشان می‌دهد که ...