برخلاف سایر روزهای معاملاتی هفته، طی بازار امروز با وجود تثبیت نرخ دلار در بازار ارز و حتی با کاهش اندک قیمت دلار و همچنین با وجود انتشار اخبار در خصوص ......