طی سال جاری سهام این شرکت با افزایش تقاضا و روند صعودی قیمت همراه بوده است که دلیل این موضوع را می‌توان اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت در خصوص شرکت داروسازی دانا دانست. بر اساس اطلاعات ارائه شده .....