امروز نیز مانند روزهای قبل، پس از بازگشایی بازار، شاخص کل شروع به نزول کرد و در نهایت نیز کار خود را با افت ۴٨۵٧ واحدی به پایان رساند. با توجه به وجود ابهاماتی درباره نتیجه مذاکرات برجام و قیمت دلار و........