یکی از پرابهام ترین بازارهایی که سرمایه گذاران در آن حضور دارند بازار طلاست. هر دو گروه تحلیلگران خوشبین و بدبین برای دیدگاه خود درباره افق بازار این فلز گرانبها استدلال های منطقی دارند و نیز در هفته های اخیر شاهد تحولات گاه غیرمنطقی در بازار بوده ایم. به نظر می رسد وضعیت بازار طلا در حال بهتر شدن است اما ..