سرمایه گذاران در بازارهای مالی، مواد خام و بازارهای ارز در هفته های اخیر با تحولات جدید که اثرات بزرگ بر عملکرد بازارها دارد مواجه شده اند. آنها، هم خوشبین هستند و هم سردرگم. برای درک بهتر روند تغییرات بازارها می توان به برخی نکات توجه کرد. در مطلب حاضر به پنج موضوع ..